Corona protocol

Corona protocol

Corona protocol V.V. Koningslust

GonaLogo.png

AANGEPASTE VERSIE:

15 MAART 2021

 

We doen ons best om samen de Corona-maatregelen uit te voeren. Daarbij doen we een beroep op de verantwoordelijkheid van alle spelers, ouders en trainers om alle regels te respecteren. Dit in de eerste plaats om Corona te bestrijden, maar ook om consequenties bij het overtreden van de regels te voorkomen. Hieronder hebben we wat zaken voor jullie op een rijtje gezet.

Basisregels

 1. Gezond verstand gebruiken staat voorop.
 2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 3. Houd 1,5 meter afstand (behalve tijdens het sporten waar van toepassing).
 4. Vermijd drukte.
 5. Was vaak je handen.

Toegang sportpark

 1. Gewoon via de normale ingang.
 2. Kom zoveel mogelijk met de fiets. Fiets in de fietsenstalling plaatsen.

Kantine

De kantine is gesloten.

Ouders en toeschouwers / bezoekers

 1. Toeschouwers / bezoekers zijn op dit moment niet toegestaan op het sportpark.
 2. Ouders die kinderen naar het sportpark brengen dienen na het afzetten of ophalen van de kinderen het terrein gekijk weer te verlaten.
 3. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders, coördinatoren en bestuursleden.

Spelers, trainers en begeleiders

 1. Neem de gebruikelijke veiligheid-en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 2. Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt.
 3. Neem zoveel mogelijk je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 4. Kleed je alvast thuis aan voor aanvang van de training en ga na afloop ook weer aangekleed huiswaarts.
 5. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt met elkaar.
 6. Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden. Als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
 7. Voorafgaand, tijdens rustmomenten, langs de lijn en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 8. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
 9. Verlaat na de eigen sportactiviteit gelijk het sportpark en ga niet als toeschouwer kijken naar trainingen die nog gaande zijn of op het punt staan te beginnen.

Deelname trainingen

 1. Bij het inplannen van trainingen dient rekening gehouden te worden met de avondklok die van kracht is vanaf 21.00 uur 's avonds. Deelnemers aan trainingen dienen dan weer thuis te zijn. Geadviseerd wordt te trainen tot uiterlijk 20.30 uur.
 2. Trainingen voor senioren (18 jaar en ouder) zijn beperkt mogelijk. Senioren t/m 26 jaar mogen weer trainen in groepsverband, maar alleen met het eigen team. Senioren vanaf 27 jaar enkel in vaste groepjes van 2 (trainer niet meegeteld) verdeeld over het veld en het moet duidelijk zichtbaar zijn tot welke groep elke speler behoort. Ingaande 16 maart mogen zij weer trainen in groepjes van maximaal vier personen. De spelers in een groep dienen onderling wel 1,5 meter afstand in acht te nemen. De spelvormen moeten daar op afgestemd worden.
 3. Trainingen en onderlinge partijtjes in clubverband door junioren (t/m 17 jaar) zijn toegestaan. Indien een speler niet wenst deel te nemen aan de trainingen of onderling partijtjes dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de trainer, zodat de trainer weet wie er komt en ook zijn training hierop kan afstemmen.

Kleedlokalen, toiletten en douchen

 1. Kleedlokalen zijn, zolang de maatregelen van kracht zijn, gesloten.
 2. Douchen is niet mogelijk.
 3. Er zal een mogelijkheid zijn om in dringende gevallen gebruik te kunnen maken van toiletten.

Coronarichtlijnen gepubliceerd door KNVB

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!